Ocena wyrobu medycznego Larimax T

Opis badania

Zaprezentowane niżej wyniki dotyczą ankiety, która została przeprowadzona w marcu i kwietniu 2014 roku w ramach wewnętrznych działań firmy TACTICA Pharmaceuticals.

Elektroniczną, anonimową ankietę pt. „Ocena wyrobu medycznego Larimax T” wypełniło 65 czynnych zawodowo nauczycieli. Ankietowani ocenili wyrób medyczny Larimax T po 2-tygodniowym stosowaniu sprayu do gardła. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki tego krótkiego badania.

 Częstotliwość stosowania produktu

36.9% osób stosowało spray do gardła wyłącznie wtedy gdy odczuwało potrzebę. 29.3% sięgało po wyrób kilka razy dziennie, a 7.7% raz na dzień. 16.9% zastosowało spray tylko raz, 3.1% przyznała, że tylko gdy sobie przypomniała, a 6.2% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Ankieta o produkcie_v3-4

Skuteczność produktu

73.5% ankietowanych ocenia Larimax T jako skuteczny produkt w łagodzeniu dyskomfortu w obrębie narządu głosu, a tylko 1.6% było przeciwnego zdania. 17.2% nie potrafiło jeszcze ocenić skuteczności produktu, 7.8% osób po tym okresie stosowania nie zauważyło wyraźnej różnicy.

Dodatkowo, 18.8% oceniło skuteczność Larimaxu T na lepszą od innych środków z analogicznymi wskazaniami.

 Ankieta o produkcie_v3-1

Elementy składowe produktu

Łatwość aplikacji (78.4%) i skuteczność (58.5%) – to według respondentów największe atuty Larimaxu T. Ankietowani pozytywnie oceniali także pojemność wyrobu (63.3%) oraz jego konsystencję (56.4%).

 Ankieta o produkcie_v3-2

Gotowość kontynuowania terapii z zastosowaniem produktu i rekomendacji

Ponad połowa ankietowanych (56.3%) sięgnęłaby po produkt ponownie w razie wystąpienia uciążliwych objawów w obrębie gardła i krtani i poleciłaby go bliskiej osobie borykającej się z podobnymi dolegliwościami*.

* dotyczy osób, które po zakończeniu testowania były gotowe na złożenie takiej deklaracji

 Ankieta o produkcie_v3-3