Larimax T – randomizowane badanie metodą podwójnie ślepej próby

5c

4c

Od trzeciego dnia po zabiegu ból gardła u pacjentów z grupy Larimax T był wyraźnie niższy.

1c

Od drugiego dnia po zabiegu trismus u pacjentów z grupy Larimax T był znacząco niższy.

2c

Od trzeciego dnia po zabiegu dysfagia u pacjentów z grupy Larimax T była znacząco niższa.

3c

6c

7c

Na podstawie: Assoc. Prof. Šiupšinskienė, Karolina Kaminskaitė: Effectiveness of FaringoSpray in the Mitigation of Sore throat, „Lithuanian Medical Journal” No. 2 (8) 2010