Dolegliwości w obrębie narządu głosu u nauczycieli

Opis badania

Poniższe opracowanie stanowi prezentację wyników ankiety, przeprowadzonej w I kwartale 2014 roku w ramach wewnętrznych działań firmy TACTICA Pharmaceuticals.

Badanie przeprowadzone zostało na terenie Małopolski, głównie w Krakowie, w okresie od 17 lutego do 31 marca 2014 roku.

Ankieta pt. „Dolegliwości w obrębie narządu głosu u nauczycieli – badanie choroby zawodowej” została przeprowadzona w małopolskich szkołach publicznych i prywatnych – podstawowych, gimnazjach, liceach i zespołach szkół ogólnokształcących. Udział w badaniu dobrowolnie wzięło 180 losowo wybranych nauczycieli.

Celem badania było oszacowanie skali problemu, jakimi są w tej grupie zawodowej dolegliwości w obrębie gardła i krtani, utrudniające bądź uniemożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych. Dodatkowo, ankieta miała dostarczyć wiedzy na temat preferowanych form radzenia sobie z w/w dolegliwościami oraz oceny elementów składowych preparatu wskazanego w walce z tymi dolegliwościami.

Wyniki ankiety

Płeć respondentów

Wśród ankietowanych nauczycieli dominowały kobiety (80%). Mężczyźni stanowili zdecydowaną mniejszość – tylko co czwarty badany reprezentował płeć męską.

1a

Wiek respondentów

Blisko co drugi respondent był osobą w wieku średnim i dojrzałym (49% respondentów w wieku 46-65 lat). Nauczyciele w wieku 31-45 lat stanowili 33% grupę, natomiast najmłodsza grupa wiekowa (22-30) zrzeszyła 18% ankietowanych.

2a

Staż pracy respondentów

Dojrzały wiek respondentów determinował średni staż pracy ankietowanych nauczycieli, który wy-niósł 16,5 roku.

3a

Częstotliwość występowania poszczególnych dolegliwości

Nauczyciele zostali poproszeni o ocenę częstotliwości występowania poszczególnych dolegliwości w obrębie narządu głosu. Ocenie podlegały następujące objawy: ból gardła o charakterze przewlekłym, suchość gardła, drapanie w gardle, chrząkanie, chrypka, trudności w przełykaniu, naloty, zaniki głosu, zawężenie skali głosu, uczucie ciała obcego. Najczęściej wskazywanymi dolegliwościami okazały się suchość gardła i drapanie w gardle (po 62.2%). Częstą dolegliwością jest także chrząkanie (52.7%) i chrypka (49.4%). Najrzadziej respondentom dokucza uczucie ciała obcego (9.4%). Warty odnotowania jest fakt, iż każda z wymienionych w pytaniu dolegliwości występuje u nauczycieli, nawet jeśli nie jest regularna, a sporadyczna (wysoki wskaźnik odpowiedzi „czasami” we wszystkich przypadkach).

4a

Sposoby walki z dolegliwościami

Na w/w dolegliwości respondenci najchętniej stosują środki dostępne w aptece (58.8%), następnie domowe środki zaradcze (47.4%). Z konsultacji z lekarzem korzysta 33.8% ankietowanych nauczycieli, innej pomocy szuka 6.6% osób.

5a

Wśród wymienianych środków aptecznych dominują tabletki oraz pastylki do ssania, syropy oraz spraye do gardła. Najczęściej wymienianymi środkami domowymi były zaś inhalacje, płukanie gardła oraz nawilżanie gardła napojami

Dzienny czas pracy głosem

Nauczyciele każdego dnia silnie eksploatują narząd głosu. Średnio pracują nim 6-7 godzin, ale liczba ta zmienia się w zależności od aktualnego planu zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Niekiedy sięga nawet 10-11 godzin.

6a

Operacje/zabiegi w obrębie narządu głosu

Wśród ankietowanych nauczycieli 11.6% przeszło operację w obrębie narządu głosu, co sugeruje, że ich choroba zawodowa była/jest w stopniu zaawansowanym.

7a

Preferowana forma preparatu leczniczego

Wśród preferowanej formy podania preparatów na dolegliwości w obrębie gardła przeważają tabletki do ssania (73.3%), następnie spray do gardła (30%), syrop (22.2%), roztwór do płukania (24.4%), inne (11.1%, płukanki, inhalacje lub brak).

8a

Waga poszczególnych elementów preparatu leczniczego

Najważniejszymi elementami preparatu dla ankietowanych nauczycieli są skuteczność (100% ankietowanych), szybkość działania (97.7%), cena (87.2%) oraz smak (81.1%).

Dolegliwości w obrębie narządu głosu u nauczycieli_4-9